LÄNKAR
BRANSCHRELATERAT
Bilfrakt
www.bilfrakt.se
Vår ledstjärna är att vara bäst på att hantera och transportera gods och varor inom och till och från Norrland. Basen för verksamheten är de samlade resurserna hos alla de åkerier som också är våra ägare.

Bild föreställande: www.bilfrakt.se

Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA
www.transportgruppen.se
BA, som är ett av sju förbund inom TransportGruppen, arbetar för att främja sina medlemmars intressen såsom arbetsgivare inom transportbranschen. BA har ca 10.800 medlemsföretag med över 60.000 anställda.
Bild föreställande: www.transportgruppen.se
Sveriges Åkeriföretag
www.akeri.se
Sveriges Åkeriföretag, SÅ, är branschorganisationen för åkerier i Sverige. SÅ har ca 10 000 medlemsföretag som fraktar andras gods mot betalning.
Bild föreställande: www.akeri.se
Transbothnia
www.transbothnia.se
Transbothnia AB är specialiserat på de svåra transporterna. Vare sig det handlar om extremt skrymmande laster, snäva marginaler, svåra vägförhållanden eller hinder.
Bild föreställande: www.transbothnia.se
ÖVRIGT
Malå kommun
www.mala.se
Malå kommun ligger i södra Lappland. Här bor ca. 3 500 invånare. Merparten av de boende är sysselsatta inom träindustri, georelaterad verksamhet, verkstadsindustri och transportnäring. Malå ligger centralt i Skelleftefältet - en av de mest lovande malmprovinserna i Europa.
Bild föreställande: www.mala.se