• Åkeri & Entreprenad i Malå

    Kontakta oss på tel: 070 – 323 96 76

Länkar

Branschrelaterat och övrigt

Bilfrakt »

Vår ledstjärna är att vara bäst på att hantera och transportera gods och varor inom och till och från Norrland.

Basen för verksamheten är de samlade resurserna hos alla de åkerier som också är våra ägare.

BA »

Biltrafikens Arbetsgivareförbund – BA som är ett av sju förbund inom TransportGruppen, arbetar för att främja sina medlemmars intressen såsom arbetsgivare inom transportbranschen. BA har ca 10.800 medlemsföretag med över 60.000 anställda.

Sveriges Åkeriföretag »

Sveriges Åkeriföretag, SÅ, är branschorganisationen för åkerier i Sverige.

SÅ har ca 10 000 medlemsföretag som fraktar andras gods mot betalning.

Malå kommun »

Malå kommun ligger i södra Lappland. Här bor ca. 3 500 invånare. Merparten av de boende är sysselsatta inom träindustri, georelaterad verksamhet, verkstadsindustri och transportnäring. Malå ligger centralt i Skelleftefältet – en av de mest lovande malmprovinserna i Europa.